ES parama

ES parama

Projektu planuojama spręsti Alytaus rajono situaciją kraujotakos sistemos ligų, vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos prieinamumo didinimo srityse. Dėl prastos įstaigos infrastruktūros būklės gyventojams nėra užtikrinamas kokybiškas viešųjų paslaugų teikimas ir prieinamumas (trūksta medicininės įrangos arba ji yra susidėvėjusi ). Tai lemia retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, vėlesnį ligų diagnozavimą, o tai turi reikšmingos įtakos didėjančiam mirtingumui ar ilgesniam gydymo laikotarpiui.

Pagrindinė UAB "Disolis" problema - medicininės įrangos trūkumas siekiant teikti kokybiškesnes asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei tikslinės transporto priemonės trūkumas, siekiant didinti paslaugų prieinamumą.

Siekiant spręsti nurodytą problemą Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti UAB "Disolis" infrastruktūrą: įsigyti įrangą pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, šeimos gydytojui skirtą kompiuterį bei automobilį.

Įsigijus naujos medicininės įrangos, kompiuterį bei automobilį, bus suteiktos kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apie 1575 gyventojams. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės, kas sąlygos mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, onkologinių ligų sumažėjimą rajone.

Projekto tikslinė grupė yra 1575 rajono savivaldybės gyventojai, kuriems tiekiamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Įsigijus reikiamą įrangą bei automobilį, bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto lėšos 23.990,78 Eur, iš kurių 16082,00 Eur yra skirta iš Europos sąjungos ir valstybės biudžeto bendrai finansuojamų lėšų.