PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINYNAS

Eil.
Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina (Lt)

Kaina (EUR)

įsidarbinant

dirbant

įsidarbinant

dirbant

1.

Vairuotojų profesionalų

58,80

67,20

17,03

19,46

2.

Laivyno darbuotojų

99,12

149,52

28,71

43,30

3.

Geležinkelio darbuotojų

18,48

45,36

5,35

13,14

4.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai
kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):

4.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

21,84

36,96

6,33

10,70

4.2.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

6,72

31,92

1,95

9,24

4.3.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

0,00

23,52

0,00

6,81

4.4.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

18,48

38,64

5,35

11,19

4.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

8,40

25,20

2,43

7,30

4.6.

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

10,08

25,20

2,92

7,30

5.

Darbuotojų, kuriems leidţiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

11,76

8,40

3,41

2,43

6.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus)
UAB "Disolis" neregistruotiems asmenims

48,34

48,34

14,00

14,00

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS 

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina
(Lt)

Kaina
(EUR)

7.

Sveikatos tikrinimas vairuotojų mėgėjų

51,80

15,00

8.

Sveikatos tikrinimas vykstančiųjų į užsienį

34,54

10,00

9.

Sveikatos tikrinimas aviatorių mėgėjų

51,80

15,00